h
26 juni 2018

Onderzoek alternatieven voor marktwerking in de thuiszorg

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad van Groningen het initiatiefvoorstel 'Onze Thuiszorg' van de SP. Hierin stelt de SP vier alternatieve vormen voor om de thuiszorg in Groningen te organiseren. Door steun en sympathie van een meerderheid van linkse (SP, PvdA, GL, PvdD) en lokale partijen (Stad & Ommeland, 100% Groningen) gaat de SP in de zomer met deze partijen aan de slag om het voorstel verder uit te werken. 

Lees verder
13 juni 2018

SP wil 'noodknop' voor vrije huursector in de stad

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP pleit voor huurprijsregulering in de vrije sector. Volgens de SP moet deze regulering beginnen bij huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro.

Lees verder
13 juni 2018

Ruim honderd bewoners in protest op de Oliemuldersbrug

Foto: SP

Op dinsdagavond 12 juni kwamen meer dan honderd bewoners samen op de de Oliemuldersbrug om te protesteren tegen de plannen van het gemeentebestuur om een autoverbinding met de ring aan te leggen over de Oosterhamrikkade. De SP steunt de bewoners in hun acties.

Lees verder
6 juni 2018

Rolstoelbewoners wooncomplex De Stadswerf in actie tegen hitte in huis

Foto: SP

Rolstoelbewoners van het wooncomplex De Stadswerf zijn in actie gekomen tegen de hitte in hun huis. Het wooncomplex is in 2011 gebouwd en een deel van de woningen is speciaal gebouwd voor mensen met een handicap. Hiervoor zijn de woningen rolstoelvriendelijk en –toegankelijk gemaakt. Door de vele grote ramen wordt het in de woningen wel 30 a 32 graden. Bij het melden van de klachten krijgen bewoners van corporatie Nijestee te horen dat ze niets kunnen doen en geeft de architect aan dat er geen zonnewering aan de buitenzijde mag worden geplaatst.

Lees verder
3 juni 2018

SP: “Buschauffeurs in Groningen verdienen betere werkomstandigheden.”

Foto: Alfenaar

Een werkrooster waar je tot op de seconde staat ingepland. Plaspauzes passen daar niet in. Dus je rijdt maar door, dag in, dag uit. Ondertussen worden de roosters nóg krapper, alles moet nóg sneller. Passagiers missen steeds vaker de bus. En een fatsoenlijke loonsverhoging voor dit werk zit er niet meer in. Want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. 

Lees verder
2 juni 2018

SP start huurdersspreekuur tegen huurverhogingen

Foto: SP

De SP in Groningen is afgelopen maandag een wekelijks huurdersspreekuur gestart. Wij roepen huurders op die bezwaar willen maken tegen de jaarlijkse huurverhoging of achterstallige onderhoud om naar het SP-pand te komen aan de Nieuwe Boteringestraat 74. 

Lees verder
30 mei 2018

SP: "Omwonenden moeten meebeslissen en profiteren bij windmolens omgeving Westpoort en Stainkoeln."

In de gemeenteraad van woensdag 30 mei werd er gesproken over windmolens bij Westpoort en Stainkoeln in de stad. De SP in Groningen is voorstander van windmolens bij de stad en deze twee plekken lijken daar geschikt voor. Daarbij wil de SP dat er een aantal duidelijke voorwaarden worden gesteld.

Lees verder
30 mei 2018

Huurders Vinkhuizen presenteren schimmelzwartboek aan Nijestee

Foto: SP

Woensdag 30 mei presenteerden huurders uit Vinkhuizen een schimmelzwartboek aan hun woningcorporatie Nijestee. In de afgelopen maand werden door huurders en de SP tientallen foto’s opgehaald van problemen met schimmel in hun woningen.

Lees verder
30 mei 2018

Bewoners Oosterparkwijk en Professorenbuurt zeggen ‘NEE’ tegen racetracé

Foto: SP

Op woensdag 23 mei kwamen ruim 30 bewoners uit de Oosterparkwijk en Professorenbuurt bijeen om de ontwikkelingen rondom het Oosterhamriktracé  te bespreken. Bij dit overleg hebben zij plannen gemaakt om massaal actie te voeren tegen de huidige keuze van het college.

Lees verder
29 mei 2018

SP wil maatregelen tegen wijkvreemd parkeren

Foto: SP

In het Stadhuis werd afgelopen woensdag een nieuwe parkeervisie besproken tijdens de commisievergadering Beheer & Verkeer. De vorige parkeervisie is afkomstig uit 2010. Sindsdien is de stad flink gegroeid en daarmee de parkeerdruk op de woonwijken ook. Ook neemt het aantal wijken waar betaald moeten worden voor het parkeren toe. Dit heeft als effect dat geparkeerde auto’s zich met een waterbed-effect steeds verder verspreiden naar de andere wijken van de stad. In die wijken waar het nu nog gratis parkeren is, ontstaat door de parkeerdruk veel overlast.

Lees verder

Pagina's