h

Blog

25 oktober 2013

Dit zijn onze schoonmakers!

Nog geen jaar geleden tekende de gemeente Groningen de zogenaamde Code Verantwoord Marktgedrag. Hierin sprak de gemeente uit om als inkoper van schoonmaak rekening te houden met goede arbeidsvoorwaarden, dus kwaliteit boven prijs.

 

Lees verder
17 oktober 2013

'Ach mens, ga koken!'

Onlangs was ik op een bijeenkomst van Platform Zelfgroep Groningen om te vertellen over mijn ervaringen als vrouw in de gemeentepolitiek. In de uitnodiging stond het volgende: “in politieke partijen en in de politieke besluitvormingsorganen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.

Lees verder
17 september 2013

Goed armoedebeleid blijft noodzakelijk

Steeds meer Nederlanders leven in armoede. Het zijn niet alleen maar de alleenstaande moeders, maar ook mensen met meerdere laagbetaalde baantjes, chronisch zieken, ouderen zonder AOW en ZZP'ers die niet meer kunnen rondkomen door de crisis. En helaas hoeven we de oplossing van armoede in Nederland niet te verwachten van dit kabinet van VVD en PvdA.

Lees verder
13 augustus 2013

Daar gaan wij niet (meer) over

Begin deze week kwam ik terug van vakantie. Één van de eerste nieuwsberichten die is las, ging over het mogelijke vertrek van Essent uit Groningen. Dit zou een verlies van 200 arbeidsplaatsen betekenen voor Groningen. Dit zou natuurlijk doodzonde zijn! Dat vindt ook wethouder Joost van Keulen (VVD).

 

Lees verder
4 juni 2013

Ziek systeem zorgt voor zieke ziekenhuizen

Afgelopen week werden de jaarcijfers voor zowel het Martiniziekenhuis als het UMCG bekend. Zij hebben dit jaar een goede“productie gedraaid”. Het Martiniziekenhuis heeft 12,7 miljoen euro winst gemaakt en het UMCG volgt met 12 miljoen euro winst. Hoe is het mogelijk dat onze Groninger ziekenhuizen zulke enorme winsten maken terwijl er juist nu fors bezuinigd wordt op de zorg?

Lees verder
14 mei 2013

Bruisend Groningen

Afgelopen zaterdag bruiste het niet alleen op de meikermis, maar ook op de Drafbaan in het Stadspark. Voor de liefhebbers van verschillende soorten dancemuziek was er genoeg te beleven, ondanks het slechte weer. Bij het meldpunt overlast kwamen 150 klachten binnen.

Lees verder
16 april 2013

Begint GroenLinks haar draai te vinden?

De fractievoorzitter van GroenLinks twijfelt openlijk over de plannen voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg. In een brief aan de bewoners van Helpman geeft hij aan dat zijn steun niet onvoorwaardelijk is. Als belangrijke voorwaarden noemt GroenLinks de verkeersveiligheid, milieu-eisen en de eventuele toename van sluipverkeer.

Lees verder
1 april 2013

Zorgen over Zorg

 

Bange moeder

Afgelopen week bezocht ik de Cliëntenraad en de Familieraad van zorginstelling ‘NOVO’. NOVO biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Ik sprak met een moeder die doodsbenauwd is voor de toekomst van haar dochter. Ze vreesde dat het met haar kind niet goed komt wanneer de regering alle plannen voor de zorg ook werkelijk uitvoert. Ze zag de toekomst voor zich als een angstaanjagend ‘zwart gat’.

Lees verder
7 maart 2013

Risico's genoeg, ook zonder tram

Uit het NRC Handelsblad van zaterdag 2 februari bleek dat de Groningen samen met Enschede er, als één van de twintig grootste gemeenten van Nederland, financieel gezien het slechtst voor staat. Het zogenaamde weerstandsvermogen is lager dan het minimum, wat betekent dat de gemeente Groningen minder reserves heeft dan de risico's die zij loopt.

Lees verder
15 november 2010

"Sterk en Sociaal?"

Zo langzaam aan worden de gevolgen van dit regeerakkoord duidelijk. En de dag na de presentatie van het regeerakkoord werd al duidelijk dat de zorgplannen van dit kabinet niet in de smaak vielen. Nu komt de VVD ineens terug op deze plannen, gaat de PvdA door de knieen en zijn deze plannen van tafel. Blijkbaar is dit kabinet erg gevoelig voor druk van de bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier