h

Blog

22 april 2014

"Extra" geld voor de zorg?

Vorige week dinsdag werd bekend dat het kabinet 360 miljoen minder gaat bezuinigen op de zorg. Door te stellen dat zij 360 miljoen extra uittrekken voor de zorg verbloemen de VVD, PvdA en de gedoogsteuners D66, CU en SGP de draconische bezuinigingen op de langdurige zorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen naar werk.

Lees verder
5 april 2014

PvdA speelt met lot van uitgeprocedeerden

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet van PvdA en VVD bekend dat het plan voor de strafbaarstelling van illegaliteit is ingetrokken. Hiermee is een maatregel van tafel die op grote schaal mensenrechten schendt. De SP, die zich jarenlang heeft verzet tegen de doorvoering van deze strafbaarstelling, heeft het politiek spel van PvdA en VVD met lede ogen aangezien en is blij en opgelucht.

Lees verder
17 maart 2014

De gigantische olifant die het uitzicht van de VVD belemmert

Tijdens een lezing afgelopen september in De Rode Hoed zei Mark Rutte: "Visie is als een olifant die het uitzicht belemmert." Volgens hem betekent dit dat de overheid minder visie moet hebben maar zich vooral moet terugtrekken. Bovendien moeten mensen volgens Rutte zelf meer initiatief nemen, meer eigen verantwoordelijkheid dus.

 

Lees verder
14 maart 2014

Grootkapitaal krijgt de overhand bij PvdA

Gisteren maakte de PvdA bekent dat “het uitbreiden van het aantal koopzondagen een mogelijkheid is als hier vraag naar is”. Dit standpunt betekent een enorme draai van de PvdA minder dan één week voor de verkiezingen. 

Lees verder
3 maart 2014

Stemmen op vrouw?

Onlangs werd ik geïnterviewd voor de Nederlandse Vrouwenraad. Het doel is om meer vrouwen te betrekken bij (lokale) politiek. Het percentage vrouwelijke gemeenteraadsleden ligt iets onder de 27 procent. Terwijl juist de gemeenteraad zoveel mogelijk een afspiegeling zou moeten zijn van de inwoners van de gemeente.

Lees verder
2 februari 2014

Stoppen tram heeft solidariteit gered

Eind september 2012 trokken de collegepartijen SP en D66 hun steun aan de tram in. Dit was voor SP-wethouder Jannie Visscher en de SP-fractie zeker geen gemakkelijke keuze. Maar de financiële situatie van de stad was veel slechter geworden door de economische malaise.

 

Lees verder
21 januari 2014

Juist de overheid moet werken aan solidariteit

Deze column is gepubliceerd in Groot Groningen op 21 januari 2014.

De komende weken vindt er op het stadhuis van Groningen een zogenaamde kerntakendiscussie plaats. Deze discussie gaat over de vraag waar de gemeente wel of niet over hoort te gaan. Dit is een puur politiek-ideologische discussie.

Lees verder
7 januari 2014

Hoe verder met de Thuiszorg?

Vanaf 1 januari 2015 verandert er heel veel in de zorg. Dat is bekend sinds het aantreden van de huidige regering. Maar wat er precies verandert en hoe het er over een jaar uitziet, dat is nog steeds niet duidelijk. Naar verwachting stuurt het kabinet in januari een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Lees verder
23 december 2013

Gesluierd mijn zorgverzekering kiezen?

Afgelopen zondag was ik op de IMC Weekendschool. Kinderen van ongeveer elf jaar moesten voor deze les zelf een politieke partij oprichten met betrekking op dak- en thuislozen. Eén van de ideeën die geopperd werd was een tentenkamp voor daklozen, maar alleen voor in de winter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier