h

Blog

11 december 2014

Opinie: Baas in eigen buurt

Lees hier het opinieartikel 'Baas in eigen buurt' van SP-raadslid Mechteld van Duin, over vastgoedbazen, optoppen en een tijdelijk stop op nieuwe kamerverhuur.

Gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 11 december 2014.

Lees verder
26 november 2014

Ik ga de dialoog aan met mijn peuter

Raadslid zijn is ontzettend leuk. Maar niet altijd. En nu ik toch bezig ben, wil ik ook graag maar bekennen dat ik geen "samenbrenger", "medekantelaar", "beuker", "koorddanser" of "geleider" ben. Dat komt misschien even hard over, maar de werkelijkheid is nu eenmaal soms zo.

Lees verder
7 november 2014

De Schaamte Voorbij

Volgens het Groningse D66-raadslid Wieke Paulusma maakt huishoudelijke hulp mensen inactief. Daarom betoogde ze afgelopen zaterdag in deze krant dat dit niet onder zorg hoort te vallen. Op deze elitaire verdraaiing van de werkelijkheid valt het nodige aan te merken.

Lees verder
5 november 2014

Het Noorden is niet achterlijk, maar bewust achtergesteld

Lees hier het opinieartikel 'Het Noorden is niet achterlijk, maar bewust achtergesteld' door lijsttrekker Sandra Beckerman, dat vandaag gepubliceerd is op volkskrant.nl.

Lees verder
15 oktober 2014

De wereld van het stadhuis en de werkelijkheid van alle dag

Als raadslid kun je je dagen meer dan vullen met het aflopen van gemeenteraadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten en werkbezoeken. Helemaal als je de niet aflatende stroom van beleidsnota’s, collegebrieven, begrotingen, jaarverslagen en agenda’s doorworstelt.

Lees verder
7 augustus 2014

Apathische staarkoeien

Gekke koeien met een onverklaarbaar, apathisch staarsyndroom en drie dertigers die zo druk zijn met zichzelf en hun eigen leven analyseren dat ze er doodongelukkig van worden, dat is waar het verhaal over ging dat ik vorige week las. Nu de gemeenteraad zomerreces heeft is er weer eens tijd om boeken te lezen en dat doe ik dan ook graag.

Lees verder
15 juli 2014

Wie heeft het voor het zeggen in onze stad?

Welgeteld ben ik nu drie maanden raadslid. Van een stadsbestuur dat 'participatie' en 'betrokkenheid van burgers' hoog in het vaandel heeft staan verwachtte ik bij aanvang een gelijke betrokkenheid naar de burgers toe. Maar al vanaf de eerste week krijg ik bij het bezoeken van bewoners klachten over de manier waarop er door het stadsbestuur met hun betrokkenheid wordt omgegaan.

Lees verder
3 juni 2014

De woorden zijn er, nu de daden.

Sinds 14 mei heeft de stad een nieuw stadsbestuur. D66, PvdA, Groen Links en de VVD hebben elkaar gevonden in een college programma met de gevleugelde titel: “Voor de verandering”. “Samen-werken wordt het sleutelwoord (….) De aanpak van maatschappelijk-economische vraagstukken gebeurt in gezamenlijkheid, er wordt naar elkaar geluisterd op basis van gelijkwaardigheid” is de kern van die verandering.

Lees verder
3 mei 2014

Schone schijn en Brusselse bemoeizucht

Afgelopen vrijdag was ik op het station in Groningen en moest ik naar het toilet. Daar verbaasde ik mij dat ik geen €0,50 hoefde te betalen, zoals gebruikelijk. Ik vroeg de WC-juffrouw naar de reden hiervoor en raakte in gesprek. Ondertussen werden we regelmatig onderbroken door reizigers die haar bedankten voor het gratis toiletbezoek: “Bedank mij niet, daarvoor moet je de NS bedanken” was daarop telkens haar reactie.

Lees verder
28 april 2014

Alles draait om geld?

Tijdens de verkiezingen was ik bij een debat over sport, georganiseerd door de JD, de Jonge Democraten. Vooraf hield de commercieel directeur van FC Groningen een presentatie over hoe het erbij de FC aan toe gaat. Eén van de dingen die hij zei die me het meest is bijgebleven is dat voetbalclubs gemiddeld gezien de plek op lijst halen die correspondeert met de grote van de clubbegroting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier