h

Mechteld van Duin

24 maart 2017

Gemeente steunt studenten in strijd tegen malafide bemiddelaars

De gemeente Groningen gaat een fonds creëren tegen malafide bemiddelingsbureaus. Huurders kunnen van het fonds gebruik maken om te hoge en verboden bemiddelingskosten aan te vechten.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen kaartte het probleem van de te hoge bemiddelingskosten aan en vroeg het stadsbestuur om maatregelen te nemen.

Lees verder
18 januari 2017

Stadjers pakken de macht in Groningen

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Groningen als het gaat om het opkopen van panden en het volbouwen van onze buurten door huisjesmelkers en vastgoedbazen. In 2014 was het antwoord van dit college op vragen van de SP over het optoppen van kamerverhuurpanden in de Schildersbuurt nog: “Er zijn voldoende mogelijkheden om een vergunningaanvraag voor het uitbreiden van een kamerverhuurpand te weigeren.” Inmiddels is, onder druk, het gehele beleid omtrent het optoppen en uitbreiden van kamerverhuurpanden in de stad aangescherpt. 

Lees verder
11 november 2016

Bij de SP krijg je meer dan een minuut

Foto: SP Groningen
Democratische experimenten zijn overbodig als volksvertegenwoordigers gewoon doen waarvoor ze gekozen zijn.

Opinieartikel door de hele SP-raadsfractie Groningen.

Lees verder
31 oktober 2016

Geen verplichte zondagsopenstelling Paddepoel

SP Groningen heeft afgelopen zondag samen met ondernemers en andere politieke partijen actie gevoerd tegen de zondagsboete voor ondernemers. In Paddepoel krijgen winkeliers een boete van € 500,- per dag als zij op zondag hun winkel sluiten. Steun ook de petitie!

Lees verder
22 september 2016

RuG en Hanze te laks in huisvesten internationale studenten

Bij de start van het studiejaar heeft een grote groep internationale studenten geen huisvesting gevonden. Medewerkers van de Hanzehogeschool hebben deze studenten in huis moeten nemen, op de camping in het Stadspark staan kamperende studenten en zelfs auto's worden als slaapplaats gebruikt.

De SP heeft hierover, samen met Student en Stad en D66, opheldering gevraagd aan het college van B&W.

Lees verder
16 augustus 2016

Huurwoningen Oosterhoogebrug niet gesloopt

Foto: SP Groningen
De huurwoningen aan in de Oosterhoogebrug worden niet gesloopt. In eerdere wijkvernieuwingsplannen zouden er voor de uitbreiding van het parkeerterrein van de Albert Heijn enkele huurwoningen gesloopt worden. Doordat de huurders hiertegen in verzet kwamen, hebben zij de woningen voor de buurt weten te behouden. Lees verder
25 mei 2016

SP-succes: Malafide huisjesmelker harder aangepakt

Eind april werd het SP-initiatiefvoorstel "Aanpak Groningse Huisjesmelkers" aangenomen. Goed dat het stadsbestuur hier zo voortvarend mee aan de slag gaat. De maatregelen om huisjesmelkers aan te pakken variëren van dossiers opbouwen van malafide huisjesmelkers tot bestuurlijke boetes uitdelen of het sluiten van panden.

Lees verder
22 april 2016

Gemeente schendt privacy aanvragers uitkering

De SP-fractie krijgt meldingen van privacyschending door de gemeente bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Tegen de eigen regels in worden aanvragers  verzocht om bankafschriften van drie maanden te sturen en daarop uitgaven duidelijk zichtbaar te vermelden. De SP roept het stadsbestuur op deze werkwijze te beëindigen. 

Lees verder
20 april 2016

SP-succes: unanieme steun voor SP-voorstel Aanpak huisjesmelkers

Woensdag 20 april nam de gemeenteraad van Groningen het SP-voorstel 'Aanpak Groningse Huisjesmelkers' unaniem aan. Hierdoor wordt in de stad een meldpunt opgericht waar huurders terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie.

Lees verder
7 april 2016

Brede steun voor SP-voorstel Meldpunt Huisjesmelkers

Afgelopen woensdag sprak de Groningse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van de SP om huisjesmelkers harder aan te pakken. Het SP-voorstel om een gemeentelijk Meldpunt Huisjesmelkers op te richten kreeg brede steun.

Lees verder

Pagina's

U bent hier