h

Nieuws uit 2021

14 januari 2021

SP: "Meer werk voor vakkrachten"

Foto: Flickr

Voor de coronacrisis groeide het aantal inwoners van Groningen flink en groeide ook de werkgeledenheid in onze gemeente. Helaas niet voor iedereen. Vakkrachten en mensen met een beroepsopleiding komen niet makkelijk aan een baan. Ook blijft het aantal mensen dat een beroep moet doen op een uitkering onverminderd hoog. Een uitgelezen kans voor de gemeenteraad om daar wat aan te doen, nu we het gemeentelijke programma bespreken over de zogenaamde Ruimtelijke Economie.

Lees verder
7 januari 2021

SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk werkt aan een nieuw initiatiefvoorstel om de marktwerking in de huishoudelijke hulp te beteugelen. In oktober 2018 werd een voorstel van de SP aangenomen om meerdere varianten hiervoor te onderzoeken. Zo stelde de SP voor om de mogelijkheden van een werknemerscoöperatie, een personeelsstichting en een gemeentelijke organisatie te onderzoeken.

Lees verder
6 januari 2021

SP-fractie: “Investeer in dorpen en stadswijken, niet alleen in binnenstad”

Foto: Flickr / flickr.com

Woensdag spreekt de gemeenteraad over extra investeringen in de Grote Markt. Later op de avond komt ook het nieuwe groenplan “Vitamine G” ter sprake. Volgens de SP-fractie toont dit nogmaals aan hoe het college van burgemeester en wethouders haar aandacht teveel richt op de binnenstad en niet op de dorpen en stadswijken. Volgens de socialisten leidt deze focus tot grotere verschillen in de gemeente. Zij willen meer investeringen in groene wijken en dorpen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier