h

Nieuws uit 2007

21 december 2007

"Cultuuromslag bij RO/EZ hard nodig"

Eind april werd duidelijk dat het behoorlijk mis was gegaan met de kredietaanvraag voor het Europapark. Er was 14,3 miljoen Euro uitgegeven zonder dat de gemeenteraad daar toestemming voor had gegeven. Drie onderzoekers kregen daarop de opdracht de problemen bij RO/EZ bloot te leggen. Woensdag werd het rapport dat zij afleverden in de gemeenteraad besproken. De conclusies zijn helder: Er zijn bij de dienst RO/EZ veel ingesleten routines die er voor zorgen dat er niet open en democratisch wordt gewerkt. Er is een cultuurverandering nodig.

Lees verder
20 december 2007

330.000 Euro voor stichting MJD

Het college van B en W stelt voor een bedrag van 330.000 Euro beschikbaar te stellen. Dit gebeurt na een motie van onder andere de SP die bij de begrotingsbehandeling in november een meerderheid kreeg. De SP maakte zich zorgen over het feit dat Stichting MJD op het eigen vermogen heeft moeten interen.

Lees verder
20 december 2007

SP: Bouw kantoren Kempkensberg milieuvriendelijk

De stad en het Rijk werken al geruime tijd samen aan de herontwikkeling van de kantorenlocatie Kempkensberg-Engelse Kamp. Daar staan kantoren gepland voor de Belastingdienst, de IBG en mogelijk andere Rijksdiensten. Over de milieuaspecten en vooral de plaats van een groot bouwvolume aan de rand van Het Sterrebos is het nodige te doen. De SP wil dat het gebouw in ieder geval zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd.

Lees verder
20 december 2007

"Bewoners Hortustuin werden niet eerlijk behandeld"

Gisterenavond stond het functioneren van de dienst RO/EZ op de agenda van de Gemeenteraad. Het rapport over het Europapark werd besproken maar ook het handelen van de Gemeente Groningen rondom de bouwplannen van de RuG in de Hortustuin. Rondom die plannen zijn enorme blunders gemaakt door de gemeente. Bewoners hebben zich jarenlang tegen die bouwplannen verzet en kwamen daarbij stevig in botsing met de gemeente. Er zijn grote fouten gemaakt, de Gemeente gecommuniceerde slecht en er is op zijn minst de indruk gewekt dat de Gemeente aan de kant van de RuG stond.

Lees verder
17 december 2007

Zorgen over kinderwerk in buurthuizen en speeltuinvernigingen weggenomen

Op initiatief van de SP-fractie is er in de commissie Onderwijs en Welzijn op 12 december gesproken over de Kinderpas. De Kinderpas is een chippas die op de biebpas komt te staan en waarmee kinderen de bijdrage betalen voor activiteiten die worden georganiseerd door de SKSG. De activiteiten die georganiseerd worden door buurthuizen of speeltuinverernigingen kunnen nog steeds contant aan de deur worden afgerekend. Het idee dat wordt betaald voor een activiteit, onderschrijven we als SP; dat vinden we geen probleem en we denken ook niet dat de toegankelijkheid daarmee in gevaar komt.

Lees verder
17 december 2007

SP wil meer groene daken

De SP vindt dat er meer groene daken moeten komen in de stad Groningen. De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad dient daartoe vandaag een initiatiefvoorstel in. Begroeide daken zorgen voor isolatie, filteren fijnstof, bieden meer plek voor flora en fauna in de stad en vangen water op bij heftige regenval en overbelaste riolen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier