h

Nieuws uit 2012

21 december 2012

Voorlopig geen subsidie voedselbank

Gister besprak de gemeenteraad het armoedebeleid voor de komende jaren. Onderdeel van dat beleid is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de Groningse Voedselbank de komende twee jaar met zestig duizend euro per jaar te subsidiëren. Samen met een groot aantal raadsfracties diende de SP een voorstel in om de besluitvorming over de subsidie uit te stellen.

Lees verder
21 december 2012

Werken op zondag niet populair onder supermarktwerknemers

Afgelopen weken hebben de SP en FNV Bondgenoten in de stad Groningen onderzoek gedaan onder supermarktwerknemers. De reden voor dit onderzoek is de mogelijke uitbreiding van het aantal koopzondagen. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat het uitbreiden het aantal koopzondagen niet populair is supermarktwerknemers.

Lees verder
17 december 2012

15%-norm mag niet ontdoken worden

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de onrust in Vinkhuizen-Noord over de toename van het aantal kamerverhuurpanden. In de stad Groningen geldt momenteel een 15%-norm per straat voor kamerverhuurpanden. Volgens berichten uit de media en van bewoners blijkt dat particulieren woningen opkopen om deze te verbouwen tot twee of drie appartementen om zo de 15%-norm te ontduiken.

Lees verder
14 december 2012

SP staat voor cultuur

28 november werd door de gemeenteraad de cultuurnota vastgesteld voor de periode 2013-2016. Het kreeg de titel Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in mee. Hierin worden de structurele subsidies over de aankomende vier jaar vastgelegd voor culturele instellingen. De SP maakt zich sterk voor een divers en goed toegankelijk cultuuraanbod in de stad. Kunst en cultuur krijgen ten tijde van bezuinigingen al snel de eerste klap toebedeeld. Dat is niet altijd te verantwoorden.

Lees verder
14 december 2012

Veel voordelen voor verloskundige op busbaan

Op initiatief van de SP en het CDA werd er gisteren in de raadscommissie Beheer en Verkeer weer gesproken over het toelaten van verloskundigen op de busbaan. Eerder werd in de raad al een motie van het CDA en de SP aangenomen om dit mogelijk te maken.

Lees verder
13 december 2012

Mosquito blijft ongewenst

Sinds enige tijd hangt er bij een wooncomplex aan de Schoolhom een mosquito. De mosquito is een apparaat om overlastgevende jongeren te verjagen door middel van een hoge pieptoon. Het geluid van de mosquito is voor diegene die het geluid ervan kan horen irritant en pijnlijk aan de oren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier