h

Nieuws uit 2014

21 september 2014

Stadjers prikken nog meer kabinetsleugens door

Zaterdagmiddag stond de SP, ondersteund door ROOD, Jong in de SP bij winkelcentrum de Beren om nog meer Stadjers de mogelijkheid te geven om ook de leugens van het kabinet kapot te prikken. Met name de PvdA-belofte dat het onderwijs toegankelijk zou blijven was een gewild doelwit.

Lees verder
20 september 2014

ROOD opent meldpunt fietsenstalling

Vrijdag opende ROOD, jong in de SP een meldpunt om aandacht te vragen voor het tekort aan fietsenrekken rond het hoofdstation. Al jarenlang is er een gebrek aan stallingsplaatsen voor fietsen, maar een oplossing lijkt er niet te komen.

Lees verder
17 september 2014

Prik de leugens van het kabinet door

Op Prinsjesdag stond de SP Groningen Tussen Beide Markten om Stadjers de leugens van het kabinet te laten doorprikken. Met een SP-dartpijl konden de niet nagekomen beloftes van Rutte en Samsom kapot gegooid worden.

Lees verder
17 september 2014

SP start buurtonderzoek Oosterhamrikkade

De SP-afdeling Groningen is een buurtonderzoek begonnen in de Professorenbuurt en aan de Oosterhamrikkade. De komende weken zal de SP bij de bewoners langsgaan om hen vragen te stellen over de voor- en nadelen van de buurt, de hoeveelheid (geplande) jongerenhuisvesting en de ontwikkelingen rondom de Oosterhamrikkade.

Lees verder
15 september 2014

Open brief aan wethouder: meer geld voor thuiszorg

Fractievoorzitter Jimmy Dijk roept D66-wethouder Ton Schroor in een open brief op om meer geld te reserveren voor thuiszorg in Groningen. Het college kan de onzekerheid bij cliënten, ouderen en werknemers wegnemen, maar kiest hier niet voor. Dijk vindt dit een schande.

Lees verder
9 september 2014

Leg topinkomens zorg nu echt aan banden

Volgens de SP-raadsfractie moet het college van Burgemeester & Wethouders de topinkomens in de zorg en welzijn nu onmogelijk maken, zeker omdat afgelopen week minister van binnenlandse zaken Plasterk bekend maakte dat gemeenten subsidie-voorwaarden mogen stellen aan de hoogte van het inkomen van bestuurders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier