h

Nieuws uit 2014

10 december 2014

SP doet niet mee aan geheime overleggen gaswinning

Woensdagochtend hebben zowel in de gemeenteraad als in de Provinciale Staten van Groningen besloten bijeenkomsten plaatsgevonden over de gaswinning. Wat het precieze onderwerp was en waarom de overleggen besloten moesten zijn, is niet bekend gemaakt. Zowel de gemeenteraadsfractie als de statenfractie van de SP deden daarom niet mee aan de geheime overleggen.

Lees verder
9 december 2014

ROOD: “Waarom woont hier niemand?”

Foto: ROOD Groningen

“Waarom woont er niemand? 117.000 m2 leeg.” Die tekst stond op het enorme spandoek dat ROOD, jong in de SP dinsdagochtend van het oude SoZaWe-gebouw liet vallen. De jongeren deden dit om het gebrek aan kwalitatief goede jongerenhuisvesting aan te kaarten.

Lees verder
4 december 2014

SP pleit voor stadsbrede time-out nieuwe kamerverhuur

Fractievoorzitter Jimmy Dijk stelt voor om (tijdelijk) geen nieuwe kamerverhuurpanden toe te laten in de stad Groningen. Volgens de SP-fractie spelen er teveel problemen in de wijken bij bewoners, jong en oud. Een interview:

Lees verder
3 december 2014

SP start buurtonderzoek Korrewegwijk

De SP is afgelopen week begonnen met een buurtonderzoek in de Korrewegwijk. Al enige tijd worden – ook in de Korrewegwijk – ineens 'flats' in tuinen gebouwd en worden er extra verdiepingen op panden gebouwd.

Lees verder
2 december 2014

Zorg van de Week: Jeugdzorg

Iedere week besteedt het Comité VoorZorg aandacht aan de Zorg van de Week. Deze week: de jeugdzorg. De SP-afdeling Groningen ondersteunt het comité.

Lees verder
28 november 2014

Overwinning voor bewoners Schildersbuurt

Bewoners van Schildersbuurt hebben zich met succes verzet tegen optoppingen in de Schildersbuurt. De gemeente geeft toe dat de vergunning voor een verdieping op een pand niet verleend had mogen worden. De SP steunt de bewoners in hun protest.

Lees verder

Pagina's

U bent hier